สินค้าที่จัดจำหน่ายโดยทางร้าน ท่านจะได้รับการออกใบรับประกันแนบไปกับสินค้าทุกชิ้น โดยบนใบรับประกันจะระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าแต่ละชิ้น ได้แก่ วันที่รับสินค้า, รหัสสินค้า, ประเภทวัสดุ และชนิดพลอยที่ใช้ ซึ่งทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ท่านได้รับ เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัถุดิบคุณภาพ ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันมีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบรับประกัน

2. รับประกันเฉพาะตัวเรือนเท่านั้น เนื่องจากพลอยที่เราใช้เป็นพลอยธรรมชาติซึ่งมีมูลค่าสูงและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเม็ด จึงไม่สามารถหามาทดแทนได้ในกรณีที่ลูกค้าทำพลอยหลุดล่วงสูญหายหรือแตกบิ่นอันเกิดจากการส่วมใส่ที่ไม่ระมัดระวัง

3. กรณีสินค้าชำรุดเนื่องจากการขนส่งหรือกระบวนการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สินค้าถึงมือผู้รับ

4. หากขนาดแหวนไม่พอดีสามารถส่งกลับมาเปลี่ยนไซส์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน 7 วันนับจากวันได้รับสินค้า

5. สินค้าที่ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นได้