การเลือกอัญมณีหรือหินสีประจำวันเกิด

การเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณีธรรมชาติมาครอบครองซักชิ้นนั้น นอกจากวัตถุประสงค์เรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาประกอบ เพราะการเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณีให้เหมาะสมกับผู้เป็นเจ้าของนั้น ไม่เพียงเลือกจากความสวยงาม หรือการออกแบบ แต่ควรมองถึงคุณสมบัติของอัญมณีนั้น ๆ ในทุก ๆ ด้าน เพราะหากเลือกอัญมณีที่ไม่เหมาะกับตัวเรา อาจเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ก็ได้

คุณสมบัติของอัญมณีประการหนึ่งก็คือสี เพราะสีแต่ละสีก็จะมีคลื่นความถี่ เป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน สีของอัญมณีที่แตกต่างกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของอัญมณีชนิดนั้น ๆ เมื่อรวมกับหลักเกณฑ์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับสี อัญมณีสีต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่

ด้วยเหตุนี้เราจึงควรเลือกเครื่องประดับอัญมณีธรรมชาติที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับธรรมชาติและความเป็นตัวเรา ทีนี้เรามาดูการเลือกสีของอัญมณีประจำวันเกิดกันค่ะ ไหน ๆ ก็จะสวยกันแล้ว ถ้าได้เสริมมงคล และดวงชะตาด้วยก็น่าจะยิ่งดีนะคะ ไปดูกันเลยค่ะ

วันอาทิตย์

สีแดงสดหรือส้ม – เสริมบริวาร เช่น บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ให้เคารพเชื่อฟัง
สีขาว ขาวนวล – เสริมอายุ ได้แก่ สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต
สีชมพูหรือแดงดำ – เสริมเดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
สีเขียว เขียวสด – เสริมศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง
สีดำ ม่วง เทา – เสริมมูละ หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สบาย ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
สีเหลืองหรือแสด – เสริมอุตสาหะ หมายถึง ให้ความขยันหมั่นเพียรและความเหน็ดเหนื่อยจากการงานให้ผลสำเร็จ และความคิดริเริ่มในงานที่ทำ
สีเขียวอ่อน หมอกเมฆ หรือพลอยสีขุ่น – เสริมมนตรี ได้แก่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองและเป็นที่พึ่งได้
สีน้ำเงิน หรือฟ้า – เป็นกาลกิณี หมายถึง ทำให้ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาตจ้องทำลายล้าง ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบากทำให้มีเรื่องเสียหาย

วันจันทร์

สีขาว ขาวนวล – เสริมบริวาร เช่น บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ให้เคารพเชื่อฟัง
สีชมพูหรือแดงดำ – เสริมอายุ ได้แก่ สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต
สีเขียว เขียวสด – เสริมเดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
สีดำ ม่วง เทา – เสริมศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง
สีเหลืองหรือแสด – เสริมมูละ หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สบาย ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
สีเขียวอ่อน หมอกเมฆ หรือพลอยสีขุ่น – เสริมอุตสาหะ หมายถึง ให้ความขยันหมั่นเพียรและความเหน็ดเหนื่อยจากการงานให้ผลสำเร็จ และความคิดริเริ่มในงานที่ทำ
สีน้ำเงิน หรือฟ้า – เสริมมนตรี ได้แก่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองและเป็นที่พึ่งได้
สีแดงสดหรือส้ม – เป็นกาลกิณี หมายถึง ทำให้ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาตจ้องทำลายล้าง ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบากทำให้มีเรื่องเสียหาย

วันอังคาร

สีชมพูหรือแดงดำ – เสริมบริวาร เช่น บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ให้เคารพเชื่อฟัง
สีเขียว เขียวสด – เสริมอายุ ได้แก่ สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต
สีดำ ม่วง เทา – เสริมเดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
สีเหลืองหรือแสด – เสริมศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง
สีเขียวอ่อน หมอกเมฆ หรือพลอยสีขุ่น – เสริมมูละ หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สบาย ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
สีน้ำเงิน หรือฟ้า – เสริมอุตสาหะ หมายถึง ให้ความขยันหมั่นเพียรและความเหน็ดเหนื่อยจากการงานให้ผลสำเร็จ และความคิดริเริ่มในงานที่ทำ
สีแดงสดหรือส้ม – เสริมมนตรี ได้แก่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองและเป็นที่พึ่งได้
สีขาวหรือขาวนวล – เป็นกาลกิณี หมายถึง ทำให้ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาตจ้องทำลายล้าง ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบากทำให้มีเรื่องเสียหาย

วันพุธ

สีเขียว เขียวสด – เสริมบริวาร เช่น บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ให้เคารพเชื่อฟัง
สีดำ ม่วง เทา – เสริมอายุ ได้แก่ สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต
สีเหลืองหรือแสด – เสริมเดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
สีเขียวอ่อน หมอกเมฆ หรือพลอยสีขุ่น – เสริมศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง
สีน้ำเงิน หรือฟ้า – เสริมมูละ หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สบาย ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
สีแดงสดหรือส้ม – เสริมอุตสาหะ หมายถึง ให้ความขยันหมั่นเพียรและความเหน็ดเหนื่อยจากการงานให้ผลสำเร็จ และความคิดริเริ่มในงานที่ทำ
สีขาวหรือขาวนวล – เสริมมนตรี ได้แก่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองและเป็นที่พึ่งได้
สีชมพูหรือแดงดำ – เป็นกาลกิณี หมายถึง ทำให้ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาตจ้องทำลายล้าง ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบากทำให้มีเรื่องเสียหาย

วันพุธกลางคืน

สีเขียวอ่อน หมอกเมฆ หรือพลอยสีขุ่น – เสริมบริวาร เช่น บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ให้เคารพเชื่อฟัง
สีน้ำเงิน หรือฟ้า – เสริมอายุ ได้แก่ สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต
สีแดงสดหรือส้ม – เสริมเดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
สีขาวหรือขาวนวล – เสริมศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง
สีชมพูหรือแดงดำ – เสริมมูละ หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สบาย ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
สีเขียวหรือเขียวสด – เสริมอุตสาหะ หมายถึง ให้ความขยันหมั่นเพียรและความเหน็ดเหนื่อยจากการงานให้ผลสำเร็จ และความคิดริเริ่มในงานที่ทำ
สีดำ ม่วงหรือเทา – เสริมมนตรี ได้แก่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองและเป็นที่พึ่งได้
สีเหลืองหรือแสด – เป็นกาลกิณี หมายถึง ทำให้ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาตจ้องทำลายล้าง ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบากทำให้มีเรื่องเสียหาย

วันพฤหัสบดี

สีเหลืองหรือแสด – เสริมบริวาร เช่น บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ให้เคารพเชื่อฟัง
สีเขียวอ่อน หมอกเมฆ หรือพลอยสีขุ่น – เสริมอายุ ได้แก่ สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต
สีน้ำเงิน หรือฟ้า – เสริมเดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
สีแดงสดหรือส้ม – เสริมศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง
สีขาวหรือขาวนวล – เสริมมูละ หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สบาย ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
สีชมพูหรือแดงดำ – เสริมอุตสาหะ หมายถึง ให้ความขยันหมั่นเพียรและความเหน็ดเหนื่อยจากการงานให้ผลสำเร็จ และความคิดริเริ่มในงานที่ทำ
สีเขียว เขียวสด – เสริมมนตรี ได้แก่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองและเป็นที่พึ่งได้
สีดำ ม่วงหรือเทา – เป็นกาลกิณี หมายถึง ทำให้ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาตจ้องทำลายล้าง ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบากทำให้มีเรื่องเสียหาย

วันศุกร์

สีน้ำเงิน หรือฟ้า – เสริมบริวาร เช่น บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ให้เคารพเชื่อฟัง
สีแดงสดหรือส้ม – เสริมอายุ ได้แก่ สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต
สีขาวหรือขาวนวล – เสริมเดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
สีชมพูหรือแดงดำ – เสริมศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง
สีเขียว เขียวสด – เสริมมูละ หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สบาย ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
สีดำ ม่วงหรือเทา – เสริมอุตสาหะ หมายถึง ให้ความขยันหมั่นเพียรและความเหน็ดเหนื่อยจากการงานให้ผลสำเร็จ และความคิดริเริ่มในงานที่ทำ
สีเหลืองหรือแสด – เสริมมนตรี ได้แก่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองและเป็นที่พึ่งได้
สีเขียวอ่อน หมอกเมฆ หรือพลอยสีขุ่น – เป็นกาลกิณี หมายถึง ทำให้ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาตจ้องทำลายล้าง ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบากทำให้มีเรื่องเสียหาย

วันเสาร์

สีดำ ม่วงหรือเทา – เสริมบริวาร เช่น บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ให้เคารพเชื่อฟัง
สีเหลืองหรือแสด – เสริมอายุ ได้แก่ สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต
สีเขียวอ่อน หมอกเมฆ หรือพลอยสีขุ่น – เสริมเดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
สีน้ำเงิน หรือฟ้า – เสริมศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง
สีแดงสดหรือส้ม – เสริมมูละ หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สบาย ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ
สีขาว ขาวนวล – เสริมอุตสาหะ หมายถึง ให้ความขยันหมั่นเพียรและความเหน็ดเหนื่อยจากการงานให้ผลสำเร็จ และความคิดริเริ่มในงานที่ทำ
สีชมพูหรือแดงดำ – เสริมมนตรี ได้แก่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครองและเป็นที่พึ่งได้
สีเขียว เขียวสด – เป็นกาลกิณี หมายถึง ทำให้ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาตจ้องทำลายล้าง ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบากทำให้มีเรื่องเสียหาย