ความเป็นมาของมนุษย์กับรัตนชาติ

การกำเนิดของรัตนชาติ มีระยะเวลายาวนานเทียบเท่ากับการกำเนิดของโลก จึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัตนชาติในทุก ๆ อารยธรรมของโลก และมีความเชื่อสืบเนื่องมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันว่า หากนำรัตนชาติมาสวมใส่ติดตัวจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภยันตรายต่าง ๆ มีหลายคนเชื่อว่าหากสวมใส่รัตนชาติที่ถูกโฉลกกับตัวเองจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

ความเชื่อเช่นนี้มทีอยู่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกรีก โรมัน หรือแม้แต่ประเทศในแถบตะวันตกต่างก็มีบันทึกเรื่อวงราวเกี่ยวกับพลังเร้นลับของรัตนชาติเอาไว้มากมาย

ที่มาของความเชื่อว่ารัตนชาติมีพลังซ่อนเร้นอยู่ สืบเนื่องจากระยะเวลาในการเกิดของรัตนชาติอันยาวนานท่ามกลางธรรมชาติ จึงได้รับพลังหลากหายจากสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการสั่งสมคุณลักษณะพิเศษของธรรมชาติไว้ในตัวของรัตนชาติ และด้วยภูมิปัญญาของมนุษย์นับตั้งแต่ยุคบรรพกาลทำให้เราค้นพบพลังพิเศษดังกล่าวนี้ และได้นำรัตนชาติเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องรางติดตัว

ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้น และราคาที่สูงขึ้นของรัตนชาติ จึงเกิดการคิดค้นกรรมวิธีในการทำรัตนชาติเทียมขึ้นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนมีความใกล้เคียงกับรัตนชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ตาม แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถอธิบายความพิเศษบางประการที่เกิดจากพลังแห่งรัตนชาติตามธรรมชาติได้ หากต้องการนำรัตนชาติมาประดับเพื่อต้องการรับพลังธรรมชาติ รัตนชาติที่ทำเทียมขึ้นจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้ คุณจะได้รับพลังแห่งรัตนชาติได้จากรัตนชาติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเท่านั้น

การเลือกรัตนชาตินอกจากจะใช้หลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ในการช่วยพิจารณาแล้วยังอาจจะใช้หลักเกณฑ์ของสีมาช่วยพิจารณาด้วย เพราะได้มีการค้นคว้า และเก็บสถิติเกี่ยวกับสีของรัตนชาติที่มีผลต่อร่างกายและสภาพจิตใจ

ในบทความหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของสีของรัตนชาติกันค่ะ

(ที่มา: หนังสือ เสริมพลังชีวิต พิชิตโรค ดลโชคลาภด้วยรัตนชาติแห่งสยาม)